Soluție definitivă a instanței: “Horia Șulea nu poate rezilia contractul cu Diferit!”

centura de sud a comunei floresti

Horia Șulea a pierdut definitiv în instanță acțiunea ce viza rezilierea contractului cu executatul lucrărilor pentru Durmul de legătură Sud.

Lucrările (neîncepute) la Drumul de legătură Sud al satului Florești, ce ar fi trebuit să fie terminate încă de la mijlocul anului 2017 au fost blocate în toamna lui 2018.  Ca urmare a punctelor de vedere DIFERIT(e) dintre adminsitrația locală floreșteană și constructor, societatea care trebuia să realizeze drumul de legătură sud a chemat în instanță conducerea Primăriei Florești.

Firma Diferit SRL, câștigătoarea licitației pentru execuția Drumului de legătură Sud a Floreștiului, a solicitat majorarea valorii contractului sub pretextul creșterii de prețuri la materiale și carburanți precum și a salariului minim în contrucții. Pentru că primarul Horia Șulea nu a fost de acord cu această majorare, Diferit SRL a deschis un proces împotriva Primăriei pentru a obține majorarea sumelor prin acte adiționale.

În contrapartidă cu acțiunea în instanță a constructorului, considerându-se șantajat de modul în care firma Diferit a considerat de cuviință să soluționeze divergența, Horia Șulea nu a  mai așteptat decizia instanței și a reziliat unilateral contractul în 25 septembrie 2018, promițându-le floreștenilor că va organiza o nouă licitație.

"Constructorul a invocat faptul că prețul la care a licitat a fost prea mic și nu mai poate realiza lucrarea motiv pentru care a deschis un proces în instanță pentru solicitarea măririi prețului de execuție, cu toate că valoarea lucrării a fost consimțită prin contract ca fiind fixă și intangibilă până la finalizarea lucrărilor. În urma acțiunilor de la firma constructoare am reziliat contractul unilateral și acum suntem pe punctul de a demara o nouă procedură de achiziție publică. Nu am răbdare să aștept după niște oameni care vin să-și bată joc de o comunitate", a declarat Horia Șulea la Radio Cluj în 18 octombrie.

În urma deschiderii acțiunii în instanță, Tribunalul Specializat Cluj a avut opinie DIFERIT(ă) cu privire la rezilierea contractului pentru Drumul de legătură Sud al Floreștiului.  Astfel, prin decizia din 28.11.2018,instanța a dispus suspendarea notificării de reziliere a contractului încheiat între comuna Florești, reprezentată de Horia Șulea și firma Diferit SRL. Mai mult decât atât administrația floreșteană era obligată la plata cheltuielilor de judecată în valaore de  7.590 lei.

“Dispune suspendarea executrii notificării de reziliere nr 53.587/25.09.2018 emisă de pârâta comuna Florești referitor la contractul de execuție lucrări  nr 14394/10.05.2016, pâl apronunțarea instanșței de fond cu privire la anularea actului. Suspendarea încetează de drept dacă reclamanta nu introduce acțiunea în anularea actului în termen de 60 de zile. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei  de 7.590 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, cu depunerea recursului la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunțată în ședința publică din data de 26 noiembrie 2018.”, se arată în documentul insgtanței din luna noiembrie 2018.

În ședința de joi, 11 iulie, Tribunalul Specializat Cluj a menținut sentința din 26 noiembrie. Sentința de joi este definitivă și îl obligă pe Horia Șulea să plătească, cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs 7.000 de lei, bani din impozitele și taxele floreștenilor.

Soluția pe scurt:

“Respinge recursul declarat de Comuna Florești împotriva sentinței civile nr 1992 pronunțată la data de 26.11.2018 în dosarul 3643.117/2018 al Tribunalului Specializat Cluj, pe care o menține în întregime. Obligă recurenta să plătească intimatei S.C. Diferit SRL suma de 7.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs. Decizia este definitivă și executorie. Pronunțată în ședință publică din 11.07.2019”, se arată în documentul emis de instanță în 11 iulie.

UPDATE:

La scurt timp după publicarea materialului, primarul Horia Șulea, “Cel mai iubit dintre floreșteni”, după ce a amenințat inițial cu judecata pentru publicarea cu reacredință/trunchiate a informațiilor, a decis să iasă din silezio stampa și, prin intermediul paginii sale de facebook să ofere o explicație cu privire la starea de fapt a Drumului de legatură varianta sud. Postarea integrală, pentru o corectă informare a cititorilor, o prezentăm mai jos:

Dragii mei dragi, Legat de o recentă decizie a Justiției raportată la „Drum de legatură varianta sud, comuna Floreşti, judeţul Cluj”, iată o scurtă sinteză a situației și două mențiuni importante.

“I. Scurtă prezentare a stării de fapt.
Comuna Florești a organizat procedura de achiziție publică având ca obiect: Execuţie lucrări „Drum de legatură varianta sud, comuna Floreşti, judeţul Cluj”, Cod CPV: 45233120-6 Lucrări de construcţii de drumuri. Autoritatea contractantă, raportat la programul anual de achiziții publice, a ales ca și procedură „licitație deschisă”, iar criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică a fost „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Sursa de finanțare a proiectului a fost bugetul local, suma necesară investiţiei fiind acoperită prin contractarea unui credit bancar. Oferta declarată câștigătoare a contractului de achiziție publică a fost cea depusă de SC DIFERIT SRL, cu o propunere financiară, fără TVA, de 28.400.447,67 lei, din care 2.558.598,89 lei fără TVA cheltuieli diverse și neprevăzute, reprezentând aprox. 74% din valoarea estimată a contractului de achiziție publică. În data de 10.05.2016, s-a încheiat Contractul de execuție de lucrări nr. 14394. Prețul convenit de părți pentru îndeplinirea contractului a fost de 34.080.537,20 lei (28.400.447,67 lei la care se adaugă TVA în cuantum de 5.680.089,53 lei). Durata contractului a fost de 24 de luni, începând cu data emiterii ordinului administrativ de începere a lucrărilor și până la data recepției finale a lucrărilor. Potrivit prevederilor contractului preţul este ferm şi nu au fost prevăzute nici la nivelul documentaţiei de atribuire şi nici în contract posibilitatea ajustării preţului, respectiv nu au fost indicate eventuale modalităţi de calcul al ajustării preţului. Contractantul nu a procedat la executarea lucrărilor care au format obiectul contractului încheiat între părți, astfel timp de mai bine de 1 an de zile nu a mai efectuat nicio lucrare, iar șantierul a fost totalmente abandonat de aproape un an. De asemenea, nici lucrările care au fost parțial executate nu au fost protejate de către SC DIFERIT SRL, în conformitate cu prevederile contractuale, respectiv prevederile legislației în vigoare. Cu toate acestea, prin Notificarea nr. 3776 din data de 06.07.2018 contractantul a solicitat autorităţii contractante încheierea unui act adițional la Contractul de execuție de lucrări nr. 14394/10.05.2016 prin care: - să fie prelungit termenul de execuție a lucrărilor; - să fie acordată, cu titlu de daune interese, diferența de costuri care se înregistrează între momentul depunerii ofertei și momentul decontării lucrărilor executate în conformitate cu indicele de cost în construcții. Cu alte cuvinte, s-a solicitat majorarea preţului contractului cu 25%. Autoritatea contractantă, Comuna Florești, a emis ca atare Notificarea de reziliere nr. 53.587/25.09.2018.

mesaj sulea facebook
II. Situaţia litigiilor:
Pe rolul instanţelor de judecată se află următoarele cauze:
1. - Dosarul nr. 23246/211/2018 al Tribunalului Cluj-Secţia Civilă, având ca obiect “obligaţia de a face” şi care în prezent este suspendat din oficiu în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă dintre Tribunalul Specializat Cluj şi Tribunalul Cluj-Secţia civilă.
2. - Dosarul nr. 1048/1285/2018 al Tribunalului Specializat Cluj, având ca obiect “acţiune ÎN ANULARE” a Notificării de reziliere nr. 53.587/25.09.2018 emisă de autoritatea contractantă, cauză în care a fost declinată competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Cluj, urmând să fie fixat primul termen de judecată.
3. – Dosarul nr. 3643/117/2018* al Curţii de Apel Cluj – Secţia a II-a civilă, având ca obiect “recurs – SUSPENDAREA executării notificării de reziliere”. În această cauză, prin Sentința civilă nr. 1991 pronunțată în data de 28.11.2018 în Dosar nr. 3643/117/2018 al Tribunalului Specializat Cluj, instanța de fond a dispus suspendarea executării Notificării de reziliere nr. 53587/25.09.2018 emisă de Comuna Florești referitor la Contractul de execuție lucrări nr. 14394/10.05.2016 până la pronunțarea instanței de fond cu privire la anularea actului, ce formează obiectul Dosarului nr. 1048/1285/2018 al Tribunalului Specializat Cluj. Ulterior, prin Decizia civilă nr. 368/2019 pronunțată în data de 11.07.2019 în Dosar nr. 3643/117/2018** al Curții de Apel Cluj, instanța de recurs a respins recursul declarat de Comuna Florești împotriva sentinței pronunțate de către instanța de fond, dispunând menținerea hotărârii atacate.
Raportat la aspectele arătate mai sus, sunt neconforme cu realitatea cele publicate în data de 15.07.2019 în presa locală, deoarece instanța de judecată a dispus SUSPENDAREA executării Notificării de reziliere a contractului de execuție lucrări emisă de Comuna Florești doar până la soluționarea acțiunii în anulare a notificării de reziliere, ce formează obiectul Dosarului nr. 1048/1285/2018 al Tribunalului Specializat Cluj. Menționăm faptul că în această cauză, în data de 08.05.2019, a fost declinată competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Cluj, urmând ca instanța să fixeze primul termen de judecată. În acest context, sunt nereale afirmațiile publicate potrivit cărora „Horia Șulea a pierdut definitiv în instanță acțiunea ce viza rezilierea contractului cu executantul lucrărilor pentru Drumul de legătură Sud”, nefiind adoptată până la acest moment nicio soluție pe fondul cauzei.
Satu Mare Cu deosebită consideraţie, 15.07.2019 LEVENTE ZSOLT DICU, NOÉMI TÖRÖK CABINETE DE AVOCAT ASOCIATE, prin av. Dicu Levente Zsolt“
Mai mult, în prezent, procedurile necesare lansării unei noi licitații privind execuția sunt în derulare, decizia Curții de Apel neafectând sub nici o formă viitoarea licitație.

 

Category

aeroport