Asigurarea RCA poate fi prezentată, în cazul unui control, şi în format electronic

asigurre rca

Începând de astăzi, 10 septembrie 2020, asigurarea RCA poate fi prezentată, în cazul unui control, şi în format electronic, nu numai pe hârtie, conform unui act normativ al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) care a fost publicat în Monitorul Oficial din data de 7 septembrie.

Norma ASF 36/2020 prevede modificarea art. 10 alin. (11) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România.

Dovada încheierii asigurării RCA, în cazul controalelor efectuate de către autorităţile abilitate, se poate face prin oricare din următoarele modalităţi, aşa cum scrie în norma ASF:

Art. I. – La articolul 10 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 1 august 2017, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(11) Dovada încheierii asigurării RCA, în cazul controalelor efectuate de către autoritățile abilitate, se poate face prin oricare din următoarele modalități:

a) polița de asigurare RCA și contractul RCA emise de către asigurătorul RCA, pentru perioada de valabilitate înscrisă, prezentate pe suport de hârtie sau în format electronic;

b) dovada asigurării de răspundere civilă a vehiculelor, eliberată de către asigurătorii RCA din alte state, cu valabilitate pe teritoriul României şi numai pentru perioada menționată în acestea, sau polița de asigurare de frontieră pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în afara Spațiului Economic European şi a Confederației Elvețiene, prezentată pe suport de hârtie sau în format electronic;

c) informația rezultată din interogarea bazei de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României, prin care se certifică existența unui contract RCA valabil la data interogării.”

Category

banner pnl