Darius Todor și-a prezentat programul politic pentru comuna Iara

darius todor

 

 

 

Darius Todor, candidatul PSD pentru funcția de primar al comunei Iara și-a prezentat programul politic pentru  mandatul 2020-2024

I. SATUL IARA:

a. Construire Aquapark, în zona Parcul Mare.

b. Implementarea unui program After school.

c. Implementarea unui program de susţinere a turismului cultural în Iara.

d. Întomirea unui program de încurajare a investițiilor străine, prin identificarea și reglementarea urbanistică a terenurilor publice și private atractive pentru investitori, cum ar fi cele cu acces la drumul județean, colaborarea cu organizații care se ocupă de promovarea României ca destinație de afaceri, iar nu în ultimul rând adoptarea de scheme locale de minimis și adoptarea unei strategii de reducere a birocrației legate de documentele ce trebuiesc obținute de la administrația publică locală.

e. Reabilitarea și dotarea căminului cultural și a bibliotecii comunale.

f. Modernizarea bazei sportive.

g. Modernizarea locurilor de joacă pentru copii.

h. Instituirea unui program, în baza legii nr. 15/2003, pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani, în vederea acordării unor ajutoare, prin oferirea unor suprafețe de teren în vedere construirii unei locuințe.

i. Lucrări de reabilitare termică a blocurilor de pe raza localității Iara.

II. SATUL AGRIŞ:

a. Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în satul Agriș.

b. Construcția unei capele mortuare în satul Agriș.

c. Reabilitarea sistemului rutier pe ruta Agriș – Ciurila.

d. Construire și dotare Cămin Cultural în Satul Agriș.

III. SATUL BORZEŞTI:

a. Modernizarea și extinderea sistemului rutier pe ruta Petreștii De Jos – Borzești.

b. Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în satul Borzești.

c. Lucrări de construire rigole și podețe pentru scurgerea apelor pluviale.

IV. SATUL BURU:

a. Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în satul Buru.

b. Modernizare străzi de piatră în satul Buru.

c. Construire pod în zona școlii.

d. Construire și dotare Cămin Cultural în Satul Buru.

V. SATUL CACOVA IERII:

a. Modernizarea drumurilor agricole, și a căilor de acces spre exploatațiile agricole din satul Cacova Ierii.

b. Construcția unei capele mortuare în satul Cacova Ierii.

c. Lucrări de implementare rețea de canalizare în satul Cacova Ierii.

d. Asfaltare străzi de pământ în satul Cacova Ierii.

e. Reabilitarea Căminului Cultural, în satul Cacova Ierii.

VI. SATUL FĂGETU IERII:

a. Modernizarea drumurilor agricole, si a căilor de acces spre exploatațiile agricole din satul Făgetul Ierii.

b. Asfaltare străzi de pământ în satul Făgetul Ierii.

c. Lucrări de execuție rigole pentru scurgerea apelor pluviale, în satul Făgetul Ierii.

d. Lucrări de amenajare a albiei cursului de apa prin îndiguire, pe cursul pârâului ce străbate  satul Făgetul Ierii.

VII. SATUL LUNGEŞTI:

a. Modernizarea străzilor din satul Lungești.

b. Lucrări de introducere sistem de alimentare cu apă în satul Lungești.

VIII. SATUL MAŞCA:

a. Construcția unei capele mortuare în satul Mașca.

b. Extinderea rețeliei electrice în satul Mașca.

c. Asfaltare străzi de pământ în satul Mașca.

IX. SATUL MĂGURA IERII:

a. Modernizarea și extinderea sistemului rutier pe ruta Surduc și satul Măgura Ierii.

b. Lucrări de alimentare cu apă în satul Măgura Ierii.

X. SATUL OCOLISEL:

a. Modernizarea drumurilor de acces la exploatațiile agricole și pădurea din zonă.

b. Lucrări de execuție rigole pentru scurgerea apelor pluviale în satul Ocolișel.

c. Îmbunătățirea infrastructurii în privința distribuirii apei potabile, în satul Ocolișel.

XI. SATUL SURDUC:

a. Lucrări de implementare rețea de canalizare în satul Surduc.

b. Asfaltare străzi de pământ în satul Surduc.

c. Modernizarea drumurilor agricole, si a căilor de acces spre exploatațiile agricole din satul Surduc.

XII. SATUL VALEA AGRIŞULUI:

a. Îmbunătățirea infrastructurii în privința distribuirii apei potabile, în satul Valea Agrișului.

b. Lucrări de execuție rigole pentru scurgerea apelor pluviale, în satul Valea Agrișului.

c. Modernizarea și extinderea sistemului rutier pe ruta Iara – Valea Agrișului.

XIII SATUL VALEA VADULUI:

a. Modernizarea și extinderea sistemului rutier pe ruta Cacova Ierii – Valea Vadului.

b. Lucrări de execuție rigole pentru scurgerea apelor pluviale, în satul Valea Vadului.

XIV. ALTELE:

- Realizarea unei rețele de distribuție a gazelor naturale, inclusiv realizarea de branșamente pe raza comunei Iara, pentru conectarea comunei Iara, la rețeaua de gaze naturale, care astfel va contribui la creșterea atractivității investițiilor private și totodată creșterea nivelului de trai din zonă.

- Pentru valorificarea superioară a potențialului turistic din zona comunei Iara, crearea unor trasee de drumeții, pe direcțiile Ocolișel – Cetate – Valea Vadului - Stațiunea Muntele Băișorii, și pe traseul Buru – Cheile Borzești – Borzești – Măgura Ierii – Surduc.

- Implementarea unui program de îngrijire medicală la domiciliu, pentru persoanele vârstnice ori cu dizabilități.

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale, a grădiniței și a școlilor din comună, inclusiv clădiri propriu-zise, instalații, grupuri sanitare, anexe, împrejmuiri curți interioare, locuri de joacă, terenuri de sport, mobilier, instrumentar, PC-uri etc.

- Valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și construit, prin consolidarea, restaurarea și introducerea în circuitul turistic a obiectivelor de patrimoniu, de pe raza comunei Iara.

- Demararea unor programe de sprijinire și integrare a cetățenilor de etnie romă.

- Transparență în privința bugetului local, a cheltuirii banului public, investițiilor, accesibilității cetățenilor la informații, consultarea cetațenilor în elaborarea proiectului de buget anul.

- Implicarea și consultarea locuitorilor Comunei Iara  în luarea deciziilor privind proiectele de dezvoltare de pe raza comunei Iara.

- Actualizarea site-ului Primăriei Iara.

 

Category

aeroport

Profile picture for user InfoCluj.eu