Emil Boc și funcționarii din Primărie comit infracțiunea de fals intelectual sau astupă un abuz al partidelor politice?

sedii partide cluj

După cum ne-au obișnuit, Emil Boc și funcționarii din Primărie nu respectă niciun fel de lege și tratează preferențial nu doar cetățenii Municipiului Cluj-Napoca (în special oamenii de afaceri), dar și partidele politice.

Organizația Județeană Cluj a Partidului Ecologist Român a solicitat reprezentanților Municipiului Cluj-Napoca, atribuirea unui spaţiu cu destinaţia de sediu, în temeiul art. 26 din Legea nr. 334 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

În motivarea cererii, arăta că organizațiilor locale ale Partidului Național Liberal și Partidului Social Democrat, spre exemplu, le-au fost atribuite, fiecăreia, mai multe sedii pe raza Municipiului Cluj-Napoca, situație care contravine prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 334 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, conform cărora partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ-teritorială. Pe cale de consecință, se solicita edilului să procedeze la respectarea și aplicarea prevederilor normative, procedând, dacă este cazul, inclusiv la lipsirea de efecte juridice a actelor încheiate cu nerespectarea prevederilor legale.

Ca de obicei, printr-un răspuns viclean al reprezentanților municipalității, Serviciul Administrare Spații, terenuri a solicitat Organizației Județene Cluj a Partidului Ecologist Român o serie de documente, printre care și copia certificatului de înregistrare fiscală a organizației județene.

Ca de obicei, edilul se eschivează de răspundere și nu semnează personal adresa emisă.
Organizația Județeană Cluj a Partidului Ecologist Român revine și aduce la cunoștința reprezentanților municipalității că în alte municipii și orașe, unde funcționează organizații teritoriale ale Partidului Ecologist Român, un astfel de document nu a fost solicitat, fiind suficient certificatul de înregistrare fiscală al Partidului Ecologist Român.

În motivare, arată că, potrivit prevederilor normative în vigoare, un astfel de document se eliberează unei entități care deține un sediu, fapt confirmat în scris și de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj. Drept urmare, cere reprezentanților municipalității să indice textul de lege care îi îndreptățește să solicite un asemenea document, considerând un astfel de comportament ca fiind abuziv.

În plus, în temeiul art. 6 din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ecologiștii solicită să li se comunice dacă tuturor partidelor politice (inclusiv organizațiilor teritoriale) cărora li s-a atribuit un spațiu cu destinația de sediu pe raza Municipiului Cluj-Napoca li s-a solicitat o copie a certificatului de înregistrare fiscală a organizației județene. În acest sens, ecologițștii cer să li se pună la dispoziție o copie sau, după caz, să li se permită să consulte următoarele documente:


1. Cererile formulate de către partidele politice pentru atribuirea unui spațiu cu destinație de sediu, împreună cu documentele anexate acestora
2. Răspunsurile comunicate partidelor politice cu privirea la cererile mai sus amintite
3. Toate Hotărârile de Consiliu Local prin care au fost atribuite spații cu destinația de sediu organizațiilor teritoriale ale partidelor politice, împreună cu întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii lor
4. Eventualele contracte de închiriere încheiate cu partidele politice având ca obiect spațiile cu destinația de sediu, împreună cu anexele acestora.

Cu privire la situația celorlaltor partide politice, în Răspunsul comunicat Organizației Județeane Cluj a Partidului Ecologist Român se arăta că organizațiilor teritoriale ale Partidului Social Democrat și Partidului Național Liberal li s-a atribuit câte un singur spațiu cu destinație de sediu. În replică, Organizației Județeane Cluj a Partidului Ecologist Român anexează o serie de fotografii cu sediile organizațiilor teritoriale în discuție, situate pe blvd. Eroilor nr. 2, solicitând să li se comunice dacă aceste spații sunt folosite abuziv de către cele două formațiuni politice (Partidul Soacial Democrat și Partidul Național Liberal) sau reprezentanții Municipiului Cluj-Napoca ascund în mod deliberat o stare de fapt în contradicție cu prevederile legale?

Mai arată ecologiștii că Partidului Mișcarea Populară și PLUS le-a fost atribuit un singur sediu, unde funcționează toate organizațiile (structurile teritoriale) din județul Cluj ale acestor formațiuni politice, situația acestor ultime partide fiind singura în acord cu prevederile legale.

În final, pentru eglitate de tratament între partidele politice, pentru o mai bună colaborare între acestea cu privire la problemele de mediu și pentru încetarea unei situații care contravene vădit predeverilor legale, Organizația Județeană Cluj a Partidului Ecologist Român solicită reprezentanților municipalității atribuirea cu destinașie de sediu a spațiului unde în prezent se află sediului organizației Partidului Național Liberal Cluj-Napoca (blvd. Eroilor nr. 2, parter).
 

Category

aeroport