autorizatii de construire

Președintele Consiliului Județean Cluj,  Alin Tișe, a realizat, împreună cu responsabilii direcției de resort a forului administrativ județean, analiza activității derulate în anul 2020 în domeniul urbanismului, în special în ceea ce privește emiterea autorizațiilor de construcție și a certificatelor de urbanism.

aeroport