Timp liber

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, număr de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Județul Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 106, jud. Cluj, cod fiscal 4288110, tel. 0372/640000, fax 0372/640070 şi e-mail: dorina.maier@cjcluj.ro.

Județul Cluj invită unitățile de cult care organizează programe şi proiecte în domeniul cultelor religioase să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțări nerambursabile pentru domeniul culte religioase.

aeroport sarbatori

 

victoria