Politica de confidențialitate

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

A. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile ulterioare („Legea nr. 677/2001”), Home Media Production SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul furnizării de servicii de informare/ presă on line.

Prin date cu caracter personal se întelege orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Site-ului www.InfoCluj.eu (“Site-ul”) poate fi vizitat fără a ne oferi datele dumneavoastră personale, cum ar fi nume, prenume, email sau număr de telefon. 

În anumite situații, Site-ul nostru poate utiliza cookie-uri și tag-uri pixel. Astfel, vizitând Site-ul nostru, vom obține anumite informații prin mijloace automate precum IP-ul dummneavoastră, tipul de browser pe care îl folosiți și activitatea generală a browser-ului. Pentru aceste informații, Home Media Production SRL va asigura măsurile de protecție și confidențialitate adecvate.

Datele dumneavoastră personale pot fi prelucrate în scopuri de marketing, informări periodice (newsletter), numai dacă există acordul dumneavoastră exprimat în scris și numai atâta timp căt vă mențineți acest acord.

În măsura în care, în conformitate cu prevederile legale imperative în vigoare, date/informații cu caracter personal sunt solicitate Home Media Production SRL de organe de cercetare penală, poliție, organisme și instituții de control financiar, fiscal, securitate socială, instanțe de judecată și orice alte instituții și/sau autorități de supraveghere și control, Home Media Production SRL are obligația legală de a furniza datele/informațiile solicitate, fără a vă cere acordul prealabil, inclusiv în cazul în care vă opuneți sau nu vă exprimați punctul de vedere.

B. Drepturile privind protecția datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, aveți urmatoarele drepturi:

(a) dreptul de informare/acces la date, respectiv confirmarea faptului ca datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Home Media Production SRL, precum și la legalitatea acestei prelucrari (art. 12 si art. 13 din Legea nr. 677/2001); în egală măsură, aveți dreptul să primiți: (i) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; (ii) existenţa drepturilor prevazute de lege, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile in care pot fi exercitate; (iii) orice alte informaţii a căror furnizare este impusa prin dispoziţia Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ţinând seama de specificul prelucrării. 

(b) dreptul de intervenţie asupra datelor, constând în rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă reglementărilor legale, în special a datelor incomplete sau inexacte (art. 14 din Legea nr. 677/2001); cu titlu de exemplu, în cazul în care (unele dintre) datele personale pe care le-ați furnizat nu mai sunt actuale, vă rugăm sa ne informați pentru a putea efectua modificările corespunzătoare. 

(c) dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor personale, cu excepția acelor date pentru care prelucrarea reprezintă o obligație legală (art. 15 din Legea nr. 677/2001);

(d) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17 din Legea nr. 677/2001);

(e) dreptul de a inainta plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), precum şi de a va adresa justitiei, in conformitate cu dispoziţiile legii (art. 18 din Legea nr. 677/2001).

Vă puteți exercita drepturile menționate la lit. (a)-(d) de mai sus, printr-o cerere intocmita in scris, semnata şi inregistrata la Home Media Production SRL In cerere, aveti posibilitatea de a mentiona daca doriti ca informaţiile sa va fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi şi de poşta electronica sau printr-un serviciu de corespondenţa care să asigure că predarea se va face personal.

Home Media Production SRL este obligată să comunice informaţiile solicitate în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei dumneavoastrei opţiuni de comunicare.

 

 

victoria

1