pasaport covid

Europarlamentarii au aprobat definitiv miercuri, 9 iunie, certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID, pentru a facilita călătoriile în interiorul UE și pentru a contribui la redresarea economică. Certificatul COVID a primit 546 voturi "pentru", 93 “împotrivă” și 51 de abțineri (cetătenii Uniunii) și cu 553 voturi "pentru", 91 “împotrivă” și 46 de abțineri (resortisanți ai țărilor terțe).

Certificatul va fi emis gratuit de autoritatile naționale și va fi disponibil țn format digital sau pe suport de hârtie. El va include și un cod QR.

turlish