Primăria dă undă verde la finanțări nerambursabile pentru sumele rămase nealocate în 2018

matei corvin

Pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca a fost publicat un anunț prin care cetățenii sunt informați că începând de mâine, 18 septembrie, vor putea depune spre finanțare proiecte și acțiuni culturale în cuantumul sumelor rămase nealocate  în anul fiscal 2018. Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfăşurării de către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.

Bugetul pentru această sesiune la programele de tineret, programele culturale regionale, proiectele culturale locale, sau proiectele „Cluj 100” este de 800.000 lei. Pentru proiectele cu caracter social suma alocată de Primărie  este de 70.000lei. Finanţarea asigurată de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului.

Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform Regulamentul pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 ( privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general) aprobat prin H.C.L. nr. 858/05.09.2018 şi din Contractul de finanţare nerambursabilăîncheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.

Reprezentanții primăriei au anunțat că depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă se face în perioada 18 septembrie 2018- 04 octombrie 2018, la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Accelerarea procedurii de selecție se datorează necesității de demarare cât mai urgentă a proiectelor care urmează a fi depuse, pentru a facilita accesul solicitanților la fondurile alocate pentru finanțările nerambursabile și finalizarea acestora până la sfârșitul anului2018. În urma derulării primei sesiuni de selecţie a proiectelor a rămas nealocată o parte din sumaprevăzută în bugetul programului pentru sesiunea I.

Angajamentul municipiului Cluj-Napoca privind susținerea sectorului cultural asumat prin strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca aprobat prin H.C.L. nr. 315/22.09.2015 cât și creșterea anuală a finanțărilor acordate impune organizarea sesiunii de urgență. Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea, nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse.

Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua de către Comisia de analiză și selecție a proiectelor în
perioada 05 octombrie până în 19 octombrie 2018.

 

 

 

Category

turlish